Allmänt om hunden

Hunden är inte bara människans bästa vän utan även vår äldsta följeslagare. Det spekuleras kring att hundar började fungera som sällskap till människan så lång tillbaka i tiden som upp emot 30000 år sedan. Det är alltså i samband med istiden i Europa som hunden blev sällskapsdjur till människan. Det var då vargar som blivit domesticerade. Vilda vargar började någon gång på den tiden att leva i närheten av människan och äta av deras rester. Vargarna kom närmare för varje generation och blev till slut så pass tama att de blev följeslagare. Andra teorier säger att hunden först började användas av människan i Östasien för upp emot 30000 år sedan. En tredje teori säger att det var i mellanöstern för ungefär 12000 år sedan som vargarna domesticerades. Det har tvistats om vilken som stämmer men i den senaste studien från 2013, gjord av Svante Pääbo så är det i under Europas istid för 15000-30000 år sedan som vargarna först domesticerades och började användas av människan. Både som sällskap och arbetsdjur.

Under den tid som kallas den neolitiska revolutionen så började människan avla på hundar och det var antagligen där som olika hundraser började ta form. Den neolitiska revolutionen var när jägar- och samlarsamhället istället övergick till jordbrukssamhälle och djurhållning. Det är också den tiden som markerar övergången mellan den äldre och yngre stenåldern.

Föda och skötsel
Hunden, nyligen sprungen från vargen, var en typisk köttätare. Efter att den anpassats till att leva med människan har den istället blivit en utpräglad allätare. Det är oerhört viktigt att en hund har ständig tillgång till friskt dricksvatten och dess lägerplats bör inte infekteras av parasiter då dessa kan ha enormt negativ effekt på hundens viktiga päls och hud. En ung hund behöver kraftig och närande mat för att kunna växa sig stor och stark men också för att inte drabbas av den så kallade valpsjukan.

Ett stort problem som gör att många hundar insjuknar varje år är att viss föda som människor gärna äter är direkt livsfarligt för hundar i stora mängder. Exempel på det är kakaobönor som finns i choklad. Det är heller inte bra för hundar att äta mat som innehåller mycket lök eller salt. Att äta stommen i majskolvar kan även det vara väldigt farligt för hundar. Det finns många fler exempel och har man en hund är det av yttersta vikt att man vet vad man kan stoppa i sin hund eller ej då det kan leda till allvarliga komplikationer och även död.

Användningsområden
Dagens hundar kan delas upp i många olika användningsområden. Några av de kanske mest fascinerande användningsområdena är hundar som tränas upp till att upptäcka allvarliga sjukdomar som cancer eller stundande epilepsianfall.

Familjehundar
Familjehundar är hundar vars huvudsakliga uppgift är att sällskapa och bringa glädje till människan. Det finns många undersökningar som visar att hundens terapeutiska påverkan på människor ofta är positiv och att barn som växer upp med hundar tidigare lär sig att ta hänsyn.

Jakthundar
Jägare har ofta stor användning för hundar och det finns massvis av raser som är framavlade just för att hjälpa till vid jakt. Det finns hundar som är specialiserade på att jaga vilt, fåglar och även vattenapporterande hundar som är väldigt användbara vid till exempel andjakt.

Brukshundar
En brukshund är en hund som arbetar för nyttoändamål som tillexempel vallhundar, draghundar men även räddningshundar och vakthundar. Polisen och militären använder sig mycket av brukshundar.

Utställningshund
Alla raser har en på förhand definierad rasstandard och vid utställningar så bedömer en domare hur väl hunden följer denna rasstandard och ger poäng därefter. Det här med utställning och hundar är något som ständigt är uppe för livlig debatt då t.ex. brukshundar och jakthundar rimligtvis inte ska bedömas och betygsättas för sitt utseende utan istället sin duglighet i ändamålet den avlats fram för. Det är ju märkligt om en vakthund ska bedömas och dess stamtavla befläckas för att en superb vakthund inte har exakt rätt huvudform eller lutning på bakbenen. Detta leder till att många tidigare bruksraser gått från att vara enormt bra på sitt arbete låtit funktionen lida för utseendets skull. Undertecknad tycker att utställning endast ska användas för ändamålet avlade hundar. Brukshundar och jakthundar borde rankas för sina egenskaper i arbetet och naturligtvis för sin beteende med människor. Alla hundar bör rimligtvis vara snälla och sociala likväl som kompetenta för sitt arbete.